Zahájena jednání o udělení statusu NZZ

Výchozí nicneříkající obrázek příspěvku

Abychom mohli poskytovat zdravotnické služby, je nutné aby naše firma měla status Nestátního zdravotnického zařízení (NZZ). Dnes jsme proto zahájili jednání s magistrátem Středočeského kraje, který budeme žádat o vydání oprávnění k poskytování ošetřovatelské péče a dopravní zdravotnické služby. O výsledcích jednání Vás samozřejmě budeme na našem webu informovat…

Kurzy první pomoci pro školy

Fotka z besedy pro školy

Besedy pro 1. stupeň základních škol již nějakou dobu nabízíme, a tak přišel čas naší nabídku rozšířit o kurzy první pomoci pro vyšší ročníky. Naši zdravotníci sestavili kurzy vhodné pro žáky 2. stupně základní školy a pro žáky středních škol. Více informací o těchto kurzech naleznete na stránce Kurzy a školení

Přípravy pro akreditaci kurzů ZZA

Výchozí nicneříkající obrázek příspěvku

Z našeho okolí a od učitelů, kteří se účastnili našich besed pro školy, se začali množit dotazy na kurzy ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí), který každý učitel, doprovázející skupinu dětí musí absolvovat. Vzhledem k tomu, že kurz ZZA náplní odpovídá našemu zaměření a zapadá do našich cílů obecné vzdělanosti, budeme žádat Celý text …

Zdravotnické besedy pro školy

Fotka z besedy pro školy

V rámci naší lektorské činnosti jsme připravili besedy a přednášky pro školy. Jejich formu a obsah jsme s úspěchem tento týden vyzkoušeli na základní škole Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Více informací o besedách naleznete na stránce Kurzy a školení

Finální logo

Logo webu

Od našeho grafika jsme dnes obdrželi nové logo, které začneme od 1. února 2017 používat místo prostého textu, který byl používán doposud…

Nový název

Výchozí nicneříkající obrázek příspěvku

Máme za sebou 8 měsíců práce, kdy jsme dávali dohromady celý tým, potřebné věcné a technické vybavení a všeobecně se připravovali na běh našeho projektu. Ujasnili jsme si naše cíle a plány jak těchto cílů dosáhnout. Jedním z výsledků naší práce je i oficiální název našeho projektu „Zdravotnická a Záchranná Celý text …

O projektu

Výchozí nicneříkající obrázek příspěvku

Kdo jsme? Jsme skupina zdravotníků, sester a lékařů, kteří jsou nespokojeni s dosavadním fungováním některých nestátních (soukromých) poskytovatelů zdravotnických služeb. Ať už jde o ordinace lékařů, zdravotnické dopravní služby, služby domácí péče, organizace poskytující zdravotnické asistence i mnoho dalších firem působících v tomto oboru. Neříkáme že všichni, ale je dost Celý text …